Mensen aansporen om meer te bewegen is belangrijk.
Ook voor mensen in armoede en nieuwkomers is dit een belangrijk aandachtspunt.
Drempels wegnemen en mensen in armoede enthousiasmeren om in beweging
te komen, dat is het doel van Filet Divers Sport!

Er wordt ingezet op eenvoudige bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, wandelen, fitnessen en tafeltennis. Sociaal contact en een succeservaring zijn cruciaal.

Zin om samen met kansarmen te sporten?
Neem contact met ons via info@filetdivers.be