Mensen in armoede ervaren vaak moeilijkheden op verschillende levensdomeinen.
Zij komen drempels tegen op hun weg naar bepaalde diensten en voorzieningen
of in het nastreven van hun rechten.  Een gebrek aan kennis en vaardigheden
bemoeilijkt het overwinnen van deze drempels.

Filet Divers wil zijn bezoekers hierin ondersteunen én het woord geven.
In de groepswerking 'Samen Sterk' beluisteren mensen elkaars ervaringen en worden
ze geïnformeerd. Ze zoeken samen naar oplossingen en gaan in overleg met partners
om structurele veranderingen in de samenleving teweeg te brengen.

Voor meer info contacteer ons via info@filetdivers.be.

Filet Divers te gast bij Filmhuis Klappei  

Op maandag 4 februari was Filet Divers te gast bij Filmhuis Klappei tijdens hun reeks ‘Maandelijks op Maandag’, waarbij organisaties steeds een filmavond met eigen invulling mogen verzorgen.

Lees meer...