Mensen in armoede en in het bijzonder mensen met een migratieachtergrond staan vaak ver verwijderd van de reële arbeidsmarkt. Door allerlei obstakels zoals taal, scholing, vaardigheden, administratieve voorwaarden en meer wordt de toegang tot werk moeilijk (gemaakt).

Met Filet Divers Kompas coachen we analfabete en traaglerende personen die bovenop de armoedeobstakels, ook problemen ondervinden met het verwerven van de Nederlandse taal. Filet Divers Kompas is een samenwerking tussen VDAB, Centrum voor Basiseducatie en Filet Divers

Hoe werkt het?

4 keer per week komt een groep van 10 werkzoekenden samen om onder begeleiding Nederlands te oefenen op een niet-schoolse manier. Door samen dingen te doen zoals koken, klussen, op (bedrijfs-)bezoek gaan,... verbeteren ze hun Nederlands. We versterken de aandacht voor de eigen talenten en capaciteiten en ondersteunen de zoektocht naar werk en opleiding.

De doelstelling van Filet Divers Kompas is om jaarlijks 25 à 30 werkzoekenden opnieuw op het spoor richting werk te zetten.

Voor meer info contacteer ons via info@filetdivers.be